Archive for the Category » Måleri «

Måleriet

Jag har inte bara foto som ett stort intresse utan jag målar också, här är några av mina senaste alster samt en bild på min ”atelje”